:..
:.
كوچك يا بزرگ كردن بخش :.

نکات قابل توجه 
1 درخواست های مجوز یا مواردمرتبط با راه اندازی  فعالیت ها، تمدید آن ، تسهیلات و سایر وظایف وزارت جهاد کشاورزی باید از طریق  مجاری ذیربط رسیدگی شود و در این سایت صرفا موارد مرتبط با ارزیابی عملکرد و شکایات بررسی میگردد.

2. از ارسال درخواست استخدام خودداری  کرده و برای  اطلاع از فرصت های  اشتغال ، سرمایه گذاری و کارآفرینی و فرایند انجام آن به سایت مربوطه
( www.jahadonline.com) مراجعه نمایید.


بيشتر
خانه | بازگشت |
مهمان (portalguest)


Powered By Sigma ITID.