نظر خواهي
شرح وظایف دفتر بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات

1- تهیه و تنظیم برنامه های بازرسی مستمر، دوره ای و یا موردی از واحدها، برای سنجش میزان مطابقت عمل و عملکرد آنها، با اهداف، برنامه ها، دستورالعملها، ضوابط و شاخصهای مورد ارزیابی،
2- بررسی عملکرد مدیران و کارکنان و سنجش میزان رضایت مردم، از واحدهای مختلف و نحوه برخورد مدیران و کارکنان، با ارباب رجوع،
3- تهیه گزارشهای نوبه ای در فواصل ماهانه، سه ماهه، شش ماهه، نه ماهه، و سالانه برای اطلاع وزیر از عملکرد واحدهای مختلف،
4- برقراری ارتباط، با سازمان بازرسی کل کشور ، کمیسیون اصول 88 و 90 مجلس شورای اسلامی و واحدهای نظر سنجی دستگاهها و رسانه های جمعی و مطبوعات،
5- تجزیه و تحلیل عملکرد واحدها و کارکنان براساس بازرسیهای انجام شده،
6- انجام بازرسیهای آشکار و پنهان و ارائه گزارشهای لازم به مدیران ذیربط،
7- اعلام نظر در مورد میزان رضایت مردم از عملکرد کارکنان و مدیران به واحد امور اداری، برای اعمال در وضعیت و مزایای استخدامی آنها، در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه،
8- دریافت شکایات حضوری و مکتوب مردم و مراجعین از واحدها و کارکنان،
9- بررسی و تحقیق پیرامون صحت و سقم موضوع شکایات و پیگیری و اخذ نتیجه نهایی به منظور پاسخگویی به شاکیان،
10- بررسی و پاسخگویی در خصوص مراجعات نهادهای نظارتی و بازرسی از قبیل نهاد ریاست جمهوری و سازمان بازرسی کل کشور،
11- پیگیری و اخذ نظرها و پیشنهادهای واحدهای تخصصی در ارتباط با شکایات واصله به منظور رسیدگی و اعلام نتیجه به شاکیان،
12- جمعبندی شکایات در مقاطع سه ماهه و تجزیه و تحلیل علل بروز شکایات و ارائه گزارش برای وزیر و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به گونه ای که موجب کاهش شکایات مردمی گردد،
13- مطالعه و بررسی مستمر روشهای انجام کار در واحدهای بازرسی و پاسخگویی به شکایات و ارائه پیشنهادهای اصلاحی لازم،
14- تهیه و تنظیم خط مشی ها و ابلاغ برنامه های بازرسی مستمر، دوره ای و یا موردی جهت واحدهای بازرسی و پاسخگویی به شکایات،
15- انجام اقدامات لازم و مستمر به منظور استقرار نظام پیشرفته و مکانیزه جهت افزایش دقت، سرعت و کیفیت گزارش‌گیری و گزارش‌دهی،
16 – تدوین و استقرار نظام جامع نظارت و ارزشیابی در کلیه سطوح وزارتخانه به منظور پیگیری و سنجش مستمر عملکرد آنها در چارچوب ماموریتها و برنامه‌های تدوین شده،
17 - نظارت، ارزشیابی و سنجش مستمر عملکرد، کارایی و اثر بخشی سیاستها، برنامه ها و فعالیتهای جاری و عمرانی وزارتخانه در مراحل قبل از اجرا ، حین اجرا و پس ا ز اجرا ،
18- نظارت و ارزشیابی مستمر بر روند اجرای طرحها و برنامه‌های مصوب واحدهای مختلف وزارتخانه و تهیه و تنظیم گزارشهای مربوطه،
19 - ارائه گزارشات تنظیم شده از نحوه اجرای طرحها و برنامه ها به واحدهای مربوطه و انجام پیگیری لازم در خصوص اقدامات آنها در رابطه با تجدید نظر، تقویت و یا متوقف نمودن طرحها و برنامه های در دست اجرا،
 20 - نظارت و ارزشیابی عملکرد و فعالیتهای موسسات و شرکتهای وابسته و ایجاد هماهنگی‌های برنامه‌ای وعملیاتی،
21 – تهیه و تدوین شاخصها، معیارهای نظارت و ارزشیابی بر اساس سیاستها و برنامه‌های مصوب و نظارت بر اجرای آنها،
22 – بررسی و اعلام نظر در مورد کلیه طرحها و برنامه‌های پیشنهادی، ارزشیابی و سنجش اثرات فنی، اقتصادی و اجتماعی آنها در بخش کشاورزی و عمران روستایی قبل از تصویب بر اساس سیاستها و استراتژیهای کلان وزارتخانه،
23 – تجزیه وتحلیل هریک از پروژه‌ها، طرحها و برنامه‌های مصوب وزارتخانه،
24 - مطالعه و آگاهی از سیستمهای نظارت و ارزشیابی ملی و بین‌المللی، بمنظور بهینه‌سازی نحوه نظارت و ارزشیابی درسطح وزارتخانه،
25 – سنجش مقایسه ای عملکرد معاونتهای تخصصی، سازمان جهاد کشاورزی استانها، شرکتها و سازمانهای وابسته.
 
تعداد بازديد از سايت: 121224982
تعداد بازديد زيرپورتال: 472285
اين زيرپورتال امروز: 109
تعداد بازديد اين صفحه: 15462
در امروز: 61580
اين صفحه امروز: 8
خانه | بازگشت |
مهمان (portalguest)


Powered By Sigma ITID.