نظر خواهي
آدرس: تهران- خیابان فلسطین جنوبی- خیابان بزرگمهر- بعد از تقاطع خیابان شهید برادران مظفر-
پلاک 12

کد پستی:1416943571

تلفن :
 66411848-66412449-66412517-66412528

نمابر:66958862

پست الکترونیک:
arzyabi.agri@agri-jahad.org

درگاه اینترنتی:
http://arzyabi.agri-jahad.ir


سامانه پیامک:
10002188959287
نام و نام خانوادگی
سمت
تلفن داخلی
سیاوش جهانشاهی
مشاور و معاون منابع طبیعی، آبخیزداری و امور اراضی مدیر کل
104
حسن نصیری آوانکی
مشاور و مدیر حوزه مدیر کل
108
مرتضی شعبان نژاد معاون امور تولیدی و تحقیقی مدیر کل 109
کریم حنیفه زاده
مسئول دفتر مدیر کل
102

مسئول دفتر معاونین مدیر کل 
106
اسماعیل نجات
رئیس گروه بازرسی و بررسی عملکرد امور منابع طبیعی و آبخیزداری
303
 صادق امیدی
رئیس گروه بازرسی و بررسی عملکرد امور تولیدات دامی و عشایری
325
منوچهر سلیقه
رئیس گروه بازرسی و بررسی عملکرد امور تحقیقات، ترویج و آموزش کشاورزی
341
پیمان حصادی
رئیس گروه بازرسی و بررسی عملکرد امور تولیدات گیاهی
113
فرهاد صفرپور
رئیس گروه بررسی عملکرد سالیانه
304
سید علی باقریان
رئیس گروه بازرسی و بررسی عملکرد امور اراضی
309
نوشین بهبد
مسئول سامد
334
تعداد بازديد از سايت: 121224907
تعداد بازديد زيرپورتال: 472284
اين زيرپورتال امروز: 108
تعداد بازديد اين صفحه: 13269
در امروز: 61505
اين صفحه امروز: 11
خانه | بازگشت |
مهمان (portalguest)


Powered By Sigma ITID.