كوچك يا بزرگ كردن بخش :.
كوچك يا بزرگ كردن بخش :.
اخبار
انتصاب سرپرست مدیریت بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات استان زنجان طی حکمی از سوی ریاست محترم سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان جناب آقای قاسم معینی به سمت سرپرست مدیریت بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات منصوب گردیدند. برای ایشان توفیق روز افزون در انجام وظایف محوله را آرزومندیم.
 
امتیاز دهی
 
 

خانه | بازگشت |
مهمان (portalguest)


Powered By Sigma ITID.