كوچك يا بزرگ كردن بخش :.
كوچك يا بزرگ كردن بخش :.
اخبارانتصاب آقای علی اصغر محمدی اشیانی به عنوان مدیرکل دفتر بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات طی حکمی از سوی وزیر محترم وزارت جهاد کشاورزی جناب آقای علی اصغر محمدی به سمت مدیرکل دفتر بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات منصوب گردید. مراسم تودیع جناب آقای دکتر محمدرضا درگاهی و معارفه جناب آقای علی اصغر محمدی با حضور معاون محترم وزیر جناب آقای مهندس جوادی، مدیران زیرمجموعه وزارت متبوع، نهاد ریاست جمهوری، کارشناسان و کارکنان دفتر بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات در سالن توسعه برگزار گردید.
 
امتیاز دهی
 
 

خانه | بازگشت |
مهمان (portalguest)


Powered By Sigma ITID.